Berlinerwand

Een berlinerwand is een grondkering waarbij profielen op regelmatige afstand van elkaar in de grond worden gebracht. In de flenzen van de profielen wordt de beschoeiing geplaatst. Deze keert de achterliggende grond.

Een berlinerwand wordt gebruikt als tijdelijke grondkering voor bouwputten en sleuven maar kan ook worden gebruikt als verloren bekisting.

 1. De profielen worden in de grond gebracht :
  Door hoogfrequent trillen, eventueel met vooraf een ontspanningsboring
  of
  Volledig trillingsvrij door de profielen te plaatsen in een funderingsput met een betonnen voet onderaan
 2. De beschoeiing: betonnen of stalen platen worden geplaatst:
  Stalen platen worden hoogfrequent ingetrild en hebben het voordeel dat ze gerecupereerd kunnen worden
  of
  Betonnen predallen of holle welfsels worden geplaatst naarmate de uitgraving vordert, tijdens het uitgraven wordt de beschoeiing achtervuld.
 3. In functie van de te keren grond of een grote terreinbelasting (verkeer, bouwkraan, …) kunnen ankers worden geboord om de wand te stabiliseren

Berlinerwand berlinerwand2