Beschoeiingstechnieken

Er bestaan verschillende beschoeiingstechnieken elk met hun eigen toepassingsgebied en specifieke eigenschappen. In onderstaande opsomming worden verschillende technieken kort toegelicht.

Onderschoeiing

Onderschroeiing

Onderschoeiingen worden aangewend voor het verdiepen of versterken van bestaande funderingen.

Berlinerwand

Berlinerwand

Een berlinerwand is een grondkering waarbij profielen op regelmatige afstand van elkaar in de grond worden gebracht. In de flenzen van de profielen wordt de beschoeiing geplaatst. Deze keert de achterliggende grond. Meer…

Secanspalenwand

Secanspalen

Een secanspalenwand is een bouwputbeschoeiing die ook een dragende functie kan hebben. De wand is grondkerend en waterremmend. Meer…

Damwand

Damwand

Een damwand is een aaneengesloten wand van stalen elementen die dient als grond– en/of waterkering. Meer…