Dubbel grondverdringende schroefpalen

De palen worden volledig trillingsvrij in de grond gevormd door zijdelingse wegpersing van de grond zonder ophaling van de grond.

De palen worden als volgt uitgevoerd :

  • Een metalen voerbuis met onderaan een boorkop wordt trillingsvrij in de grond geschroefd waardoor de grond zijdelings verdrongen wordt.
  • Het in- en uitboren wordt verwezenlijkt door een koppel met tegenovergestelde draaizin. Tijdens het uitboren wordt, door de grotere diameter van de boorkop t.o.v. de voerbuis, de grond opnieuw verdrongen. Men spreekt daarom van “dubbele” grondverdringing.
  • Het betonneren gebeurt tijdens het uitboren. Het gebruikte beton is zoals voorgeschreven in het lastenboek.
  • Na het betonneren wordt de kopwapening geplaatst. De noodzakelijke wapening wordt bepaald op basis van een rekennota dewelke wij per project opmaken.

 

grondverdringende schroefpaal