Grindkernen

Grondverbetering door het maken van een raster van zuilen bestaande uit verdicht grind. De diameter van de grindkern is afhankelijk van de grondstructuur. Hiervoor wordt een Bauer-machine type RG16-T gebruikt.

De berekeningen gebeuren volgens de Franse richtlijnen RFG 111 of het model ontwikkeld door H. Priebe. Deze methode wordt wereldwijd toegepast.

Door het continu trillen en een neerwaartse drukkracht wordt de grond rond de voerbuis zijdelings verdrongen tot wanneer de draagkrachtige laag bereikt wordt.

Na het bereiken van de gewenste diepte wordt het grind of gecementeerd grind in de voerbuis gestort en zijdelings in de grond verdrongen en verdicht door het regelmatig (om de 50 cm) op– en neerdrukken van de voerbuis.

De grindzuil wordt tot op de gewenste hoogte opgebouwd. De bovenste laag van het terrein moet nog extra worden verdicht met een trilplaat.
Grindkernen