Putfundering

Diepfunderingsputten of valse putten worden uitgevoerd met een draaibare, ronde grijperbak van de gewenste diameter. Indien nodig, wanneer de grond weinig of geen cohesie heeft, wordt deze gestut door een recupereerbare of verloren voerbuis.

Tijdens het graven wordt de voerbuis stelselmatig dieper gedrukt. De lengte van de buis is afhankelijk van de vooropgestelde diepte. Er kunnen buizen gebruikt worden tot een lengte van 6 meter. Indien er over een grotere diepte moet beschoeid worden, kunnen er meerdere voerbuizen geplaatst worden.

Eenmaal we het vooropgestelde niveau bereikt hebben, die vooraf bepaald wordt door het studiebureau, en ter plaatse gecontroleerd wordt, dient er onmiddellijk gestart te worden met het betonneren. De put kan gevuld worden door rechtstreekse storting of met behulp van een betonpomp. Eenmaal de put gebetonneerd tot op het gewenste niveau, wordt de voerbuis terug verwijderd en vervolgens hergebruikt voor de volgende put.

Putfunderingen