Secanspalenwand

Een secanspalenwand is een bouwputbeschoeiing die ook een dragende functie kan hebben. De wand is grondkerend en waterremmend.

Eerst wordt er een geleidingsbalk in beton gemaakt op de plaats waar de secanspalenwand moet geboord worden. Deze zorgt voor de geleiding van de boorbuis.

Onze machines zijn uitgerust met een dubbele boorkop. De losgeboorde grond wordt door een schroef naar boven in de mantelbuis gevoerd en daar uitgeworpen. De mantelbuis zorgt voor een ondersteuning van de boring. De grond rond het boorgat wordt niet ontspannen, noch verdrongen, zodat zettingen worden vermeden. Er kan dus ook zeer dicht naast bestaande funderingen worden geboord zonder risico op schade aan de naburige constructies.

Op het einde van de boring wordt beton door de as van de holle schroef gepompt. Tijdens het betonneren wordt de boorbuis getrokken en de paal gevormd. Nadien kan indien nodig de wapening worden aangebracht.

Een secanspalenwand wordt in fasen geboord, de primaire palen (fase 1+2) en de secundaire palen (fase 3) :

  1. Men slaat telkens 3 palen over.
  2. Men boort de tussenliggende palen.
  3. De secundaire palen oversnijden de primaire palen. In deze palen wordt de wapening geplaatst.

De resultaten van de boringen en het betonverbruik worden digitaal geregistreerd en gerapporteerd.

 

Secanspalen